Agenda

 

CALENDARI 2023

(pendent aprobació de la Junta)

 

 

 

 

 

COL.LOQUIS:

25   gener
22    febrer 
15   març
19    abril
17    maig
21    juny
19 juliol
20    septembre
18    octubre
22    novembre

REUNIONS DE JUNTA

Per tal de preparar els col · loquis, coordinar la logística i contactar amb els ponents, la Junta General es reuneix periòdicament.

A continuació es detallen les dates (**) previstes de reunió de Junta per tal que els socis que ho desitgin puguin fer arribar al secretari els seus suggeriments i les seves peticions, les quals miraran de ser ateses en la mesura del possible

11   gener
8    febrer 
1   març (*)
5    abril
3    maig
7    juny
5 juliol
6    septembre
4    octubre
8    novembre
13    decembre

(*) En aquesta data també està prevista l’Assemblea General, oberta a tots els socis que ho desitgin.
(**) La relació de dates no esta confirmada i no es descarten canvis en funció de la disponiobilidad d’algun mimbre de la Junta.