Agenda

CALENDARI 2024

 

 

COL.LOQUIS:

24   gener
21    febrer 
20   març
17    abril
15    maig
19    juny
17 juliol
18    septembre
16    octubre
20    novembre

REUNIONS DE JUNTA

Per tal de preparar els col · loquis, coordinar la logística i contactar amb els ponents, la Junta General es reuneix periòdicament.

A continuació es detallen les dates (**) previstes de reunió de Junta per tal que els socis que ho desitgin puguin fer arribar al secretari els seus suggeriments i les seves peticions, les quals miraran de ser ateses en la mesura del possible

10   gener
7    febrer (*)
6   març 
3   abril
8    maig
5    juny
3 juliol
4    septembre
2    octubre
6    novembre
4    decembre

(*) En aquesta data també està prevista l’Assemblea General, oberta a tots els socis que ho desitgin.
(**) La relació de dates no esta confirmada i no es descarten canvis en funció de la disponiobilidad d’algun mimbre de la Junta.

CALENDARI 2023

 

 

 

 

 

COL.LOQUIS:

25   gener
22    febrer 
15   març
19    abril
17    maig
21    juny
12 juliol
20    septembre
18    octubre
22    novembre

REUNIONS DE JUNTA

Per tal de preparar els col · loquis, coordinar la logística i contactar amb els ponents, la Junta General es reuneix periòdicament.

A continuació es detallen les dates (**) previstes de reunió de Junta per tal que els socis que ho desitgin puguin fer arribar al secretari els seus suggeriments i les seves peticions, les quals miraran de ser ateses en la mesura del possible

11   gener
8    febrer (*)
1   març 
29   Marc
3    maig
7    juny
5 juliol
6    septembre
4    octubre
8    novembre
13    decembre

(*) En aquesta data també està prevista l’Assemblea General, oberta a tots els socis que ho desitgin.
(**) La relació de dates no esta confirmada i no es descarten canvis en funció de la disponiobilidad d’algun mimbre de la Junta.