Tema: “ALTERNATIVES A LA GLOBALITZACIÓ”
Ponent :  D. Arcadi Oliveres 

President de Justícia i Pau