Tema: “LA NOVA ECONIMÍA I ELS MERCATS FINANCERS”
Ponent :  D. Carles Tusquets 

President Executiu del Grup Fibanc