Tema: “L’HOSPITALET, PORTA DE BARCELONA I EL FUTUR POLÍTIC DE L’AREA DEL BARCELONÉS”
Ponent :  D. Celestino Corbacho 

President de la Diputació de Barcelona i Alcalde de l’Hospitalet.