Tema: “LA PROBLEMÀTICARESIDENCIAL DE LA 3ª EDAT: PRESENT I FUTUR , SOLUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES?”
Ponent :  D. Higinio Raventós Negre 

President de CONFIDE i del Grup S.A.R. (Serveis d’atenció residencial)