Tema: “ELS CONFLICTES PROCESSALSDE LA JUSTICIA PENAL ESPANYOLA. CASOS EXCEL.LENTS”
Ponent :  D. Jorge Carreras Llansana.
 
 

Advocat, catedràtic de dret processal i vocal de la Comissió General de Codificació