Tema: “LA REBELIÓ DEMOCRÀTICA DEL 14M”
Ponent :  D. José Luis Martínez Ibáñez 

Subdirector de «El Periòdic de Catalunya»