Tema: “RESPONSABILITAT PENAL DE L’ALT CÀRREG  EMPRESARIAL”
Ponent :  D. Juan Córdoba Roda.
 
 
Advocat, catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona