Tema: “ESTATUT DE CATALUNYA: SER O NO SER, AQUESTA ÉS LA QÜESTIÓ”
Ponent :  D. Juan-José López Burniol 
1
Notari