Ponent 190,  : Dr. Ángel López Rodríguez

Tema: «VEHICLES ELÉCTRICS: Motors per a la transformació de la Mobilitat i la energía»

La transformació de l’energia que utilitzem per moure’ns és un tema candent i vital per entendre la mobilitat de les ciutats en un futur no molt llunyà. La mobilitat dins les ciutats s’està convertint en una necessitat bàsica i entitats com l’Ajuntament de Barcelona són actors principals en l’adequació d’aquest engranatge per tal que sigui el més eficient possible. Una ciutat amb una bona mobilitat és una ciutat millor i més exitosa, i aquests són els canons que es volen establir a Barcelona.

Per parlar-nos d’aquesta situació, i dels esforços de l’Ajuntament de Barcelona per la incorporació del cotxe elèctric a la ciutat, el passat 20 de febrer ens va acompanyar el Dr. Àngel López Rodríguez, nascut a Barcelona (1959), Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (1982) i professor associat fins al 1989 a la mateixa universitat.

De 1989 a 2002 va exercir diversos càrrecs de direcció en la companyia Societat Ibèrica de Construccions Elèctriques i és Gerent de l’empresa SUMIPAR, ambdues del grup Dragados – ACS. Des de maig de 2002 fins a abril de 2004 va ser director de projectes i responsable de mobilitat a 22 @ -Poblenou a l’Agència Metropolitana Barcelona Regional, SA.

Posteriorment va ser Director de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona amb èxits notables com l’Àrea Verda i el Bicing; i des de gener de 2012 dirigeix ​​el Programa de Vehicle Elèctric de Barcelona. Actualment és a més director executiu de la Plataforma LIVE, plataforma públic-privada per a la promoció de la mobilitat amb vehicles d’energies alternatives i des de l’any 2000 simultània la seva activitat professional amb la docència reglada, a la Universitat Ramon Llull i la Universitat Politècnica de Catalunya.

El ponent va iniciar el seu col·loqui establint el significat de vehicle, que va més enllà del que entenem com a cotxe (de fet, només un 18% de les persones es mouen en cotxe per Barcelona). Un vehicle, és qualsevol element que ens permet conduir-nos o transmetre alguna cosa d’un lloc a un altre: un patinet, una moto, un cotxe, un autobús…

Per establir el pla de mobilitat d’una ciutat com Barcelona és vital fixar-nos en 3 aspectes: l’espai, l’energia i el temps. La solució més eficient a aquesta equació és el vehicle elèctric, que serà el motor de la transformació de la mobilitat a la ciutat i de l’ús de l’electricitat com a vector energètic.

La fi dels vehicles de combustió tal com els coneixem ara és innegable, tant el Dr. Proenza en el seu col·loqui com el Dr. Àngel López van fer-hi palesa. L’impacte ambiental que generen, el consum de recursos externs i la mancança de materials fòssils per extreure fan real la necessitat de buscar mitjans alternatius que permetin una mobilitat més sostenible i eficient.

L’aparició del motor elèctric i la seva provada rendibilitat, obre un nou paradigma en aquesta situació, i una sortida viable a la combustió tradicional iniciada fa 100 anys per Ford. Però aquesta nova tecnologia, el vehicle elèctric, està encara limitada i té debilitats, principalment referent a l’autonomia dels vehicles, que ara mateix no és comparable amb un vehicle de combustió. De totes maneres, i tal com va apuntar el ponent en diverses ocasions, l’evolució de la tecnologia és positiva i res no fa pensar que en uns anys podrem igualar l’autonomia dels vehicles comuns amb els vehicles elèctrics.

Tenint en compte aquesta situació i el desavantatge inicial que tenen actualment els vehicles elèctrics en vers dels vehicles comuns, la transformació de la mobilitat sostenible s’ha d’iniciar en esferes públiques (com per exemple, l’Ajuntament de Barcelona), que ja compte amb una important flota de vehicles elèctrics.

Actualment l’evolució en la investigació i les millores del vehicle elèctric són innegables. Ja són moltes les marques que estan centrant els seus esforços de I+D en les millores i l’evolució d’aquest tipus de vehicles. Però de forma genèrica el vehicle elèctric és una amenaça per moltes empreses automobilístiques que segueixen construint motors de combustió i sobretot per les empreses extractores i productores de petroli, que no estan interessades en perdre el control del mercat. Aquesta situació fa pensar que inicialment la convivència de les dues tecnologies, la combustió i l’elèctric conviuran, fins que la primera es faci totalment insostenible, no només pels extractors, sinó també per les empreses automobilístiques que segueixen apostant per aquesta tecnologia clarament desfasada.

Seguidament el ponent, interpel·lat pel President de SECE, Josep Ballart, va virar el col·loqui per centrar-se en la polèmica del tramvia a la Diagonal de Barcelona. Un tema de màxima actualitat i molt adient tenint en compte les pròximes eleccions municipals.

El Dr. Àngel López va establir que segons el seu criteri posar vies a la Diagonal i crear una xarxa de tramvia elèctric al centre de Barcelona és factible. Segons el ponent, el tramvia a la Diagonal és l’opció més factible, i més tenint en compte que ja hi ha tramvia a l’inici de la Diagonal i a la part del Besos. D’aquesta manera, i tenint en compte l’importància de la Diagonal en la vertebració de la mobilitat a Barcelona i interconnexió de barris i metros, Àngel López va establir que per la Diagonal ara mateix és vital tenir un bon sistema de transport, i deixant de banda la polèmica del tramvia, el que no serà negociable és la incorporació d’un nou sistema de busos elèctrics que permet-hi la connexió de l’espai. Per altra banda, també va aclarir que el debat de fons d’aquesta polèmica no és l’ús d’un tramvia o d’un bus, si no la reserva de l’espai en exclusiu al transport públic.

També va aclarir, davant de la pregunta d’un dels oients, que a Barcelona no es planteja l’ús de catenàries pel tramvia, principalment, per una qüestió estètica.

La següent pregunta la va formular Tomás Lahoz, en referència a la data marcada per l’Ajuntament per la imposició del vehicle elèctric a la ciutat. El ponent va respondre que probablement seria el 2030, però que tancar una data concreta era poc factible. El que ha de quedar com a base és que l’electrificació dels vehicles és irreversible. Fixant-nos en les últimes matriculacions de desembre de 2018, el 12% dels vehicles registrats ja eren elèctrics purs, i aquesta és una tendència que va a l’alça. De fet, s’espera que a Europa entre 2030 i 2035, el 50% dels nous vehicles siguin elèctrics.
Seguidament, vam tractar un altre tema de màxima importància i que es qüestionen molts partidaris del cotxe elèctric: On carregaré el meu vehicle? Davant d’aquesta pregunta el ponent va aclarir que la formulació correcta és: On aparcaràs el teu vehicle? Àngel López ens va confirmar que des de l’Ajuntament de Barcelona estan creant punts de recàrrega en els principals espais d’aparcament. Actualment ja disposen de 500 punts de càrrega a la ciutat de Barcelona.

Josep Ventosa, membre de SECE, va plantejar seguidament el debat del cotxe autònom i el consum de recursos i el reciclatge dels nous components dels cotxes elèctrics. Davant de la reflexió, el ponent, el Dr. Àngel López va establir que el vehicle autònom és una oportunitat de futur, que encara s’ha de desenvolupar i establir un nou sistema de mobilitat que permeti encaixar-lo; però la qüestió important i que ens marca el paradigma és que aquest tipus de vehicles segur que serà elèctric.

Per altra banda, referent al consum de recursos i al reciclatge de les bateries dels cotxes elèctrics, el ponent va establir que era una de les debilitats del sistema, un punt crític que estan treballant per resoldre. De fet, ja s’han generat algunes iniciatives pel reciclatge de bateries de vehicles elèctrics, com el de l’Estadi de Futbol d’Amsterdam. El problema real, és quan aquestes bateries ja no es poden reutilitzar, ja que l’extracció del Liti d’aquestes té un cost molt elevat.

Ja per últim, es va iniciar un interessant debat sobre la generació de l’electricitat que és necessitaria per mantenir tot un parc automobilístic elèctric. Referent a aquest punt, Àngel López va aclarir que la majoria de la càrrega es faria nocturna i que els vehicles disposarien de «Smart Charging» que implica que encara que estigui tota l’estona endollat, no està sempre consumint.

De forma concloent, el Dr. Àngel López va aclarir que la transició cap al cotxe elèctric no és un fet d’avui per demà, sinó que s’està treballant des de totes les esferes per tal que a mitjà termini pugui ser factible i millorar l’eficiència de la nostra ciutat.

Finalment, el president de SECE, Josep Ballart, va acomiadar al ponent, donant-li les gràcies per la seva exposició i convidant-lo a acompanyar-nos en actes futurs per veure l’evolució de l’incorporació del vehicle elèctric a les nostres vides.

(Cronica  Laura Ballart  Díaz)

Galeria de fotos: