Tema: “LA INFERMERA EN LA SOCIETAT ACTUAL”
Ponent :  Excma. Sra. Mariona Creus 

Presidenta del Col.legi d’Infermeria