Tema: “EL PRESENT I EL FUTUR DE LA JUSTÍCIA”
Ponent :  Excma. Sra. Mª Eugenia Alegret 

Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya