Ponent 162: Ilma. Sra. Núria Marín i Martínez
Tema: “El nous motors econòmics de L’Hospitalet”

 

Versión 2

Després de la apertura de l´acte a càrrec del nostre president Sr. Francesc Serena, el soci i membre de la Junta Sr. Ramon Tió ens va fer una breu introducció de la nostre il·lustre invitada.

La Sra. Núria MaIMG_0059rín i Martínez és alcaldessa de L’Hospitalet des de 2008, va néixer a L’Hospitalet i és veïna del barri de Collblanc-La Torrassa.

Amb estudis equivalents a la diplomatura en ciències empresarials, va entrar a treballar com a funcionària a l’Ajuntament de L’Hospitalet l’any 1985.

Des de l’any 1995 és regidora de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Del 1995 al 1999 es va fer càrrec de l’Àrea d’Hisenda i de la Regidoria de Collblanc-la Torrassa. L’any 1999 va ser nomenada primera tinenta d’alcalde i va assumir la responsabilitat de l’Àrea d’Economia i Hisenda. A partir de l’any 2007 és la primera tinenta d’alcalde i responsable de l’Àrea de Planificació, Coordinació i Economia.

IMG_0060El 19 d’abril de 2008 és nomenada alcaldessa de la ciutat i és reelegida per al càrrec en les eleccions municipals de 2011 i 2015.

Diputada a la Diputació de Barcelona i vicepresidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Membre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i de la comissió gestora de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). També és membre de Consell Rector del Consorci Sanitari Integral. Des de gener de 2011 presideix el Fòrum Espanyol per a la Prevenció i la Seguretat. També és membre titular del Comitè de les Regions, de la Unió Europea.

Núria Marín és la primera secretària de la Federació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de L’Hospitalet, secretària nacional de la Comissió Executiva del PSC i membre del Consell Nacional del partit, en el qual milita des de 1981. Anteriorment, havia militat en les Joventuts Socialistes de Catalunya.

IMG_0058Ja des del primer moment de la seva intervenció va quedar palès la seva transparència i el seu amor per la ciutat de l’Hospitalet i ens va donar un recull de dades sobre la importància de l’Hospitalet del Llobregat dins del context Català, la segona ciutat de Catalunya, no tan sols en població sinó en molts indicadors socials i econòmics. Una ciutat que ha sabut fer una evolució molt favorable des dels seus orígens, com a dormitori al extraradi de Barcelona a una ciutat amb identitat pròpia orientada a les persones.

Ha hagut i ha sabut donar la volta al seu destí i avui gaudeix de un entorn humà amb espais verds, serveis i es focus d’atracció amb valors propis tal i com ens explicara al llarg de la jornada aportant valor a la gran Barcelona. Ens explica com aquesta evolució no s’ha de veure com una competició amb Barcelona sinó la col·laboració de tota l’àrea Barcelonina en vers a uns mercats internacionals.

IMG_0064Ens explicà com ara vivim uns moments complicats a on quan tot es mou has de buscar estabilitat, quan hi ha mancances cal treball. Les accions de govern municipal han de buscar atendre aquestes necessitats bàsiques però també han de fer ús del urbanisme, les estructures com elements transformadors que puguin generar benestar als ciutadans i ens posa com exemple la plaça Europa i els seus voltants.

Ens diu, “cal anar més enllà”, ens transmet el seu entusiasme i buscar noves actuacions que siguin motors econòmics en benefici de l’Hospitalet de Llobregat.

Ella és alcaldessa d’una ciutat que ha fet molt per el seu entorn, moltes vegades paguant les conseqüències i aprofitant molt poc l’esforç i ens explica com la seva ciutat esta encerclada i trossejada per grans infraestructures amb molt impacte. Avui però en pot treure profit. Esta en el camí d’accés a l’aeroport i això ha estat una gran oportunitat per el recinte firal. Està convençuda que en el futur rodalies, ben gestionades, es una altre oportunitat del la ciutat més enllà de la línia 9 que ja és una realitat. Els Ajuntaments i la Generalitat han fet la seva feina – tard, però l’han feta- el ‘Ministerio’ te molt recorregut per endavant.

IMG_0061Hem iniciat un cert debat sobre la utilitat de la L9 per anar a l’aeroport i el temps de recorregut i hem tingut un cert consens que més enllà de donar resposta a aquesta necessitat la L9 també dona resposta a una mancança de servei a tota la gent que viu i treballa en el seu recorregut, també a la Fira. Insisteix però que no tan sols hem de veure la L9 sinó entendre el projecte complert i també no hem de perdre l’esperança que rodalies deixi de ser algun dia una obsoleta reminiscència del passat.

Ens explica com preveu el futur de l’Hospitalet en tres eixos d’actuació, El turisme, és una realitat i cal treure’n profit. Beneficia al comerç local, als serveis, a la restauració i és una oportunitat per el desenvolupament cultural. L’experiència de la plaça Europa ha estat positiva, el consorci Generalitat-Ajunatment ha funcionat molt bé. Es pot iterar el proces en el espai compres entre el riu Llobregat i el espai de la Fira a on ja hi han unes certes infraestructures en el àmbit de la sanitat i la biomedicina. La investigació, especialment en el sector biomèdic pot ser un factor de creixement a on en aquest espai es pugui promoure una experiència com la de la plaça Europa però en lloc de la Fira que el vector  dinamitzador sigui la industria biomèdica i la sanitat.

El tercer eix vertebrador d’aquest canvi ens explica que pot ser la cultura. Encara avui, la inversió de 100€ en cultura aporta un retorn de 150€ en benefici directa o indirecta en l’entorn de l’activitat i genera dos llocs de treball per cada un que s´hi esmerça. És un esforç que ella des del municipi hi creu i vol aportar per la seva ciutadania. L’Hospitalet de Llobregat te molts espais industrials que avui ja sigui perquè la seva activitat no te cabuda en un entorn urbà o per l’evolució econòmica han quedat en desús a la ciutat i això es una oportunitat que l’alcaldessa no vol deixar pIMG_0063assar. És una oportunitat per crear un Districte Cultural a la ciutat a activitats artístiques, galeristes etc.

Cal fer projectes per generar activitats que creïn riquesa per els ciutadans i que ajudin a repartir aquesta riquesa per que tots en puguin gaudir i eliminar desigualtats. Aquest concepte del «per que de tot plegat» ha estat reiterat durant tota la jornada. L’objectiu son les persones, els projectes son el mitja.

En el col·loqui sorgeixen moltes preguntes, algunes d’elles posant de manifest quan desconegut és l’Hospitalet de Llobregat per moltes persones que hi som properes. Un assistent l’hi pregunta sobre què esta fent l’ajuntament per reduir la contaminació. L’alcaldessa va explicar com les actuacions en aquest aspecte han de ser coordinades a nivell metropolita- l’Hospitalet te un pla de mobilitat de de àrees restringides. Es posara en marxa un servei d’autobús 100% elèctric en els propers dies, estem condicionats per l’oferta comercial d’aquest vehicles però a nivell metropolita s’esta molt atent a aquesta evolució i l’ajuntament està molt obert a pactar polítiques i exercir-les. Ens torna a insistir en la necessitaria reconversió de rodalies com a metro de proximitat doncs l´Hospitalet es també una gran zona de pas i amb un servei eficient de rodalies aquest trafic quedaria reduït.

Una pregunta directa sobre si els interessos dels partits estan per sobre dels interessos de les persones a l’hora de dur a terme inversions l’hi permet a la nostre invitada treure tota la seva vocació cap a la seva ciutat. Va néixer a l´Hospitalet i tota la seva trajectòria personal, política i professional ha estat en aquesta ciutat. La proximitat que tenen els alcaldes amb els seus ciutadans crea un vincle amb els ciutadans i amb la ciutat que condiciona molt més que els partits.

Una pregunta sobre el perfIMG_0062il dels ciutadans de l’Hospitalet porta a la nostra invitada de fer una descripció sociològica sobre les diferents onades d’immigració que ha assolit la seva ciutat fins que ha arribat la darrera crisi. Això ha fet que el perfil socioeconòmic dels seus habitants haguí tingut una evolució. Avui hi ha una classe mitjana, potser més consolidada en els ciutadans provinents de les primares immigracions i la crisis esta posant les coses més difícils a tots en general.

Una darrera pregunta sobre l’origen del logotip “l’H”, ens explica com va sorgir entre alguns funcionaris de l’ajuntament i tots varem coincidir en que era una bona trobada.

Volíem tenir a l’alcaldessa com a invitada, no sabíem perquè però intuíem que era una persona interessant que sabia veure les oportunitats i treure’n profit per la seva gent. Avui sabem que sí. És una política, també hem intuït que té un gran equip però per sobre de tot ens ha demostrat que es una gestora, que te idees, te objectius i fa servir recursos, persones i poder per tal d’assolir millores i oportunitats per els seus veïns, gent amb qui hi viu i els resultats son evidents. Moltes mercès per la seva companyia.

(Crónica Sr. Josep Ballart)