Presentación

sece

PRESENTACIÓ

La associació SÈNIORS CLUB EMPRESARIAL (SECE) va ser constituïda a l’any 1996 està formada per uns de 30 socis individuals i manté relació continuada amb uns 70 simpatitzants, la major part d’ells executius i professionals que sota una estructura associativa, organitza mensualment un dinar – col•loqui, amb l’objectiu de satisfer inquietuds socials i empresarials relacionades amb el nostre entorn.

Entre els socis es nombra una Junta Directiva que és la responsable de identificar al ponent i el tema de discussió, així com de organitzar la celebració del dinar mensual que habitualment es celebra el tercer dimecres o dijous. El preu actual del menú per els socis es de 30€ per dinar-col•loqui i de 35€ per als simpatitzants.

El col·loqui es celebra en els salons del Gran Hotel Havana (Gran Via de les Corts Catalanes nº647 cantonada Bruc) de Barcelona i el promig d’assistència està al voltant de 25 persones, ja que un objectiu desitjat és crear un ambient d’intimitat on el ponent trobi la màxima comoditat i la majoria d’assistents puguin participar al col·loqui.

L’elecció dels ponents prové de les amistats i relacions personals amb els socis. Al termini del dinar es fa una dissertació sobre el tema escollit i a continuació s’obre un col•loqui entre el ponent i els assistents: El dinar inicia a les 14h i l’acte finalitza a les 16.30h.

La finalitat d’aquest acte és oferir als socis de SECE i als seus convidats la oportunitat de compartir coneixements, no habituals en la seva activitat diària, adquirint d’aquesta forma més informació sobre materials que per la majoria dels assistents són novadores o de interès general.

Al mateix temps, com a conseqüència de la assistència reiterada en aquests esmorzars es generen corrents de simpatia i amistat entre els seus membres que fa més agradable, si escau, la participació en els mateixos.

Per tant, les activitats de SECE van dirigides a qualsevol persona que tingui curiositat cultural, científica o acadèmica.

El requisit per ser soci de SECE, es és emplenar el model d’afiliació que es troba a l’apartat CONTACTO/AFILIACION d’aquest web, facilitant una direcció de correu electrònic, nom, cognoms, DNI i transferir la quota anual de 60€ al compte bancari de SECE (ES72 2100 2450 0802 0003 4919) i excepte que concorri alguna circumstància excepcional, es admès i convocat puntualment a assistir als futurs dinars–col•loqui.

PRESENTACIÓN

La asociación SÈNIORS CLUB EMPRESARIAL (SECE) se constituyó en el año 1996 y está formada por unos de 30 socios individuales y mantiene una relación continuada con unos de 70 simpatizantes, la mayor parte de ellos ejecutivos y profesionales que bajo una estructura asociativa, organizan mensualmente un almuerzo-coloquio con el objetivo de satisfacer inquietudes sociales y empresariales relacionados con nuestro entorno.

Entre los socios se nombra una Junta Directiva que es la responsable de identificar a los ponentes y los temas de discusión, así como de organizar la celebración del encuentro mensual el cual se celebra preferentemente el tercer miércoles o jueves de cada mes. El precio actual del menú para los socios es de €30 por almuerzo-coloquio y de €35 para los simpatizantes.

El almuerzo-coloquio se celebra en los salones del Gran Hotel Havana (Gran Vía de les Corts Catalanes nº 647, esq. Bruc) de Barcelona y el promedio de asistencia está alrededor de 25 personas, ya que un objetivo deseado es crear un ambiente de intimidad en el que el ponente encuentre la máxima comodidad y la mayoría de los asistentes puedan participar en el coloquio.

La elección de los ponentes procede generalmente de las amistades y relaciones personales o profesionales aportadas por los socios. Al final de la almuerzo-coloquio el ponente realiza una pequeña disertación sobre el tema elegido y a continuación se abre un coloquio entre el ponente y los asistentes al acto. El almuerzo se inicia a las 14:00 y el acto finaliza alrededor de las 16:30h.

La finalidad del este acto es ofrecer a los socios de SECE y a sus invitados la oportunidad de compartir conocimientos, no habituales en la actividad diaria de sus miembros, adquiriendo de esta forma un mayor grado de información sobre materias que para la mayoría de los asistentes son novedosas o de interés general.

Al mismo tiempo, como consecuencia de la asistencia reiterada a estos actos, se generan círculos de simpatía y amistad o networking entre los miembros que hace más agradable si cabe la participación a los mismos.

Por tanto, las actividades de SECE van dirigidas a cualquier persona que tenga curiosidad cultural, científica o académica y busque un entorno agradable en el que satisfacer estas inquietudes.

El requisito para ser socio de SECE, es rellenar el modelo de afiliación que se encuentra en el apartado CONTACTO/AFILIACIÓN de esta web, facilitando nombre, apellidos, DNI y una dirección de correo electrónico y transferir el importe de la cuota anual de €60 a la cuenta bancaria de SECE (ES72 2100 2450 0802 0003 4919) y salvo que concurra alguna circunstancia excepcional, el solicitante es admitido y es convocado puntualmente a asistir a los futuros almuerzos-coloquio.