Tema: «Seguretat i proximitat, un binomi indivisible»

Ponent :  Sr. Albert Oliva

L’inspector Albert Oliva és el cap de l’Àrea Tècnica i de proximitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra i ens va parlar de la seguretat en els temps actuals i com l’Administració s’organitza per tal de fer front a nous models de delinqüència i a les noves tecnologies.


Els darrers esdeveniments de París fa uns dies han provocat que el tema islamista s’hagi posat sobre la taula de SECE i ha estat una oportunitat extraordinària per poder tenir una mica més d’informació sobre la situació actual a través de professionals dels mossos d’esquadra.

La pregunta clau va ser: Estem suficientment segurs?. I ens recorda el títol de la xerrada “Seguretat i proximitat, un binomi indivisible”, que es en si mateix la clau que defineix la estratègia dels mossos d’esquadra

En l’actualitat el Cos policial té , aproximadament, uns 17.000 efectius distribuïts. I les estratègies policials es duen a terme -organitzativament parlant- sota tres cercles concèntrics: un primer cercle format per les comissaries distribuïdes arreu de tot el territori 85 comissàries (1er cercle), un segon format per les 9 Regions policials que cadascuna d’elles té integrades un nombre determinat de comissaries (2º cercle) i tots ells depenen dels serveis centrals, la cúpula directiva de la organització i des d’on es marca la línia estratègica de l’ organització. (3er cercle).

En cada una de les  comissàries hi ha una oficina de relacions amb la comunitat amb la finalitat d’aconseguir un acostament a la societat, acompanyar-la amb les seves activitats i inquietuds, generar confiança mútua i donar seguretat de manera que es fomenti la col·laboració i coresponsabilitat  de tot el teixit social i comptar amb els ulls i oïdes de tots els ciutadans.

Aquest sistema d’interrelació es veu complementat amb la coordinació amb els policies locals i, fins i tot , amb els vigilants de seguretat privada, amb la finalitat de coordinar i sumar esforços. Un sistema de coordinació únic dins de l’Estat espanyol.

El seguiment d’àmbits terroristes, a nivell de la nostra organització, s’està seguint des del nivell més  alt d’especialització i el seu enfocament  es basa, principalment, a partir de  tres eixos: des del coneixement, des de la investigació i des de la prevenció. 

En l’actualitat ens trobem en el quart nivell d’alerta d’un total de cinc nivells, pel que fa a l’amenaça terrorista  gihadista . Però hem de considerar que l’amenaça que s’està vivint és a nivell mundial.

Des del punt de vista del coneixement, a partir de la premissa bàsica que l’islam no és cap amenaça per si mateix, que a Catalunya hi viuen uns 425.000 persones  musulmanes, que hi ha uns 225 centres de culte i que la majoria dels seus líders són els primers interessats en mantenir relacions de col·laboració i cooperació, que s’ha detectat un augment de processos de radicalització a través de les xarxes socials i també que s’ha detectat un augment dels anomenats combatents estrangers, com es denomina als civils que volen enrolar-se als països en conflicte. 

Els motius dels processos de radicalització, es deu en gran mesura, a un moviment global gihadista de diversos grups que volen instaurar un govern islàmic sota els seus paràmetres i que, a més, competeixen entre ells pel lideratge.

Des del punt de vista de la prevenció, mossos d’esquadra ja ho ve treballant des del 2010 arran de la seva participació en programes europeus on la policia comunitària es considera la primera font d’intel·ligència. Mossos d’esquadra , arran del seu model d’implantació on hi ha les oficines de relacions amb la comunitat, no té cap problema en adaptar la nova estratègia europea. I reforça encara més el model del nostre desplegament descrit anteriorment  

Des del punt de vista de la investigació,  cal dir que totes elles són complexes, llargues i discretes i dirigides per l’autoritat judicial competent la qual és informada puntualment de tot avenç amb la investigació.

En definitiva, Mossos d’esquadra està preparat i treballant amb el tema , hi ha molts efectius que des de diferent àmbit aporten coneixement i especialització i cal reforçar, com és habitual, la importància de la col·laboració ciutadana amb l’objectiu de treballar la informació i canalitzar-la adequadament


La resposta a la pregunta inicial és que  en qualsevol àmbit la seguretat al 100% no hi és mai. És una suma que normalment dos més dos no fa quatre. Ara bé, cal viure amb la  tranquil·litat i sobretot amb la seguretat que hi ha un cos policial, en aquest mossos d’esquadra, que està en tensió i atenció davant de totes les noves modalitats que poden afectar a la seguretat. Fa molt anys que treballem per la seguretat de les persones i perquè tothom pugui exercir els seus drets i les seves llibertats.


Gràcies Albert. 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 (Crónica Sra. Carmen Cano )