Tema: “CRISI, RETALLADES… OPORTUNITATS DE CANVI EN EL MODEL DE SERVEIS SANITARIS A CATALUNYA”
Ponent :  Sr. Conseller Boi Ruiz 

Conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya