Tema: “LOS VIAJES EN EL NUEVO ENTORNO”
Ponent :  Sr. Francisco Carnerero 

Vice-Presidente de la Associació Catalana d’Agències de Viatges.