Tema: “ESTÀ CONSOLIDADA LA MONARQUIA 25 ANYS DESPRÉS?”
Ponent :  Sr. José García Abad 

Periodista