Tema: “DEL DETERIORO COGNITIVO LEVE A LA PÉRDIDA DEL YO”
Ponent :  Sr. Lluis Tàrraga i Mestre 

Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta.