Tema: “SEGURETAT A LES CARRETERAS: PREVENCIÓ ACCIDENTS”
Ponent :  Sr.Miquel Bort

Caporal de Mossos d’Esquadra