Tema: “ADN D’UNA FAMILIA”
Ponent :  Sr. Miquel Torres 

President i Conseller-Delegat de Bodegues Torres