Tema: “CONCILIAR, UNA MODA PASSATGERA?”
Ponent :  Sr. Paco Gay 

Enginyer Industrial, Diplomat per IESE i per ESADE