Tema: “UN ACTOR COMPROMÉS”
Ponent :  Sr. Pepe Rubianes 

Actor