Tema: “UN NOU MODEL DE GESTIÓ I NOVES PRIORITATS PER A BARCELONA”
Ponent :  Sr. Xavier Trias 

President del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona