Tema: “L’APORTACIÓ DEL LIDERATGE FEMENÍ EN EL SEGLE XXI”
Ponent :  Sra. Candela Calle Rodríguez 

Responsable del Club de Directius FUNDE