Tema: “LA COMUNITAT ISRAELITA DE BARCELONA I LA SEVA RELACIÓ AMB L’ACTUAL CONFLICTE ÀRAB-PALESTÍ”
Ponent :  Sra. Dalia Levinsohn 

Presidenta de la Comunitat Israelita de Barcelona