Tema: “EL SECTOR SALUT COM A SECTOR ESTRATÈGIC DE CATALUNYA”
Ponent :  Sra, Marina Geli 

Diputada al Parlament de Catalunya, Ex-Consellera de Sanitat