Tema: “NOUS REPTES DELS SERVEIS D’INTEL.LIGÈNCIA”
Ponent :  Sra. Nieves Bregante 

Cap de Servei CESID